ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

1

2

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση ενημερώνουμε τους πολίτες:

Εφεξής  και μέχρι νεότερων οδηγιών λόγω των συνθηκών μετάδοσης του COVID-19 το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Μάνης μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημα τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά (fax, e-mail), διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όσοι πολίτες  προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Μάνης κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) συνίσταται να έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δηλαδή να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών.  Ώρες εξυπηρέτησης ραντεβού καθημερινά από 09:00 έως 14:00.

e-mail ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr     

ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX & e-mail ANA YΠΗΡΕΣΙΑ:

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ - ΓΥΘΕΙΟ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ: ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 2733360310, ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ: 2733360308,

ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΣΕΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 2733360307

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΥΡΟΦΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: 2733360306

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΗΜΟΥ: 2733360342, FAX: 2733360351, e-mail: grammateia@1315.syzefxis.gov.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2733360302-303, FAX: 2733023813

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 2733360314

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: 2733360349-354-355

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 2733360307-309

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2733360325-323-324

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 2733360347

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2733360304

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: 2733360356-305

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ: 2733360368-367-337 FAX:2733029011

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: 2733360357-344

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 2733360333-332-358

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ: 2733360334-356-326-315

Κ.Ε.Π. ΓΥΘΕΙΟΥ: 2733360352 FAX: 2733029033, e-mail: d.gythiou@kep.gov.gr 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (ΔΕΥΑΑΜ): 2733024393 ΦΑΞ: 2733024934, e-mail: anman@deyaam.gr
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΟΚΠΑΠΑ): 273336034, email: okpapa@1315.syzefxis.gov.gr 
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: 2733360356, e-mail: ltam@1315.syzefxis.gov.gr


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 2733360415

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 2733360404, 414, 417 FAX:2733051070 

Κ.Ε.Π. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ: 2733360630, 2733029575, 576 FAX: 2733029579, e-mail: d.oitylou@kep.gov.gr  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 2733029524

 

 

                                                              ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

 

 

15/05/2020