ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Για να διαβάσετε το πρόγραμμα εκλογής για την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτηκών Αρχών Δήμου Ανατολικής Μάνης πατήστε Εδώ.

22/05/2019