Δώδεκα εκατομμύρια ευρώ στη Μάνη μέσω του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ένας ακόμη στόχος του Δήμου μας επιτυγχάνεται.

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατόπιν συνεργασίας που υπήρξε με τους Δήμους Ανατολικής & Δυτικής Μάνης, εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Μάνης, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

 

1

 

Η Μάνη αντιμετωπίζεται ως ενιαίος χώρος κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά, υπερβαίνοντας τη διοικητική της διαίρεση σε Ανατολική και Δυτική και με το σχεδιασμό αυτό εξασφαλίζεται ένα πρόγραμμα 12,1 εκατομμυρίων ευρώ που θα σηματοδοτήσει την προοπτική για μια νέα εποχή.

Με το πρόγραμμα αυτό και σε αγαστή συνεργασία με τη Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Δυτικής Μάνης, εξασφαλίζουμε την αναβάθμιση των δημόσιων αστικών χώρων στη Μάνη. Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται αφορούν προώθηση της επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση, στήριξη για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων, διαχείριση οικιακών απορριμμάτων, διαχείριση/επεξεργασία λυμάτων, διατήρηση – προστασία – προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας.

Παραμένουμε συνεπείς στην ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Μάνης και με σκληρή δουλειά αξιοποιούμε συνεχώς νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της χώρας.

Ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη και τους συνεργάτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και των δυο Δήμων που συνέβαλλαν στην επιτυχή προετοιμασία της Στρατηγικής ΟΧΕ.

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

22/03/2019