Γνωριμία με τις μαθησιακές δυσκολίες

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Γνωριμία με τις μαθησιακές δυσκολίες» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14 Ιανουαρίου από το αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης  Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Κέντρο Πολιτισμού . 

          Η έναρξη των εργασιών δόθηκε από την  αντιδήμαρχο Γεωργία Λυροφώνη αναφέροντας μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της: «Η ημερίδα αυτή αποτελεί την αφετηρία από μία σειρά δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Ανατολικής Μάνης το έτος 2018 στα πλαίσια της προαγωγής της ζωής του κοινωνικού συνόλου του τόπου μας. Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό για θέματα που μας απασχολούν όλους.  Η ημερίδα με θέμα «Γνωριμία με τις μαθησιακές δυσκολίες» απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά και σε όλες τις ειδικότητες και τους φορείς που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την ψυχολογία και την ανάπτυξη των ατόμων με δυσκολίες στη μάθηση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές της ημερίδας για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή τους στην ημερίδα. Νιώθουμε όλοι υπερήφανοι που άνθρωποι του τόπου μας, νέοι, δημιουργικοί, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της προσφοράς προσφέρει ο καθένας τις γνώσεις του από το δικό του επιστημονικό πεδίο και κλάδο.»

Κύριος στόχος της ημερίδας ήταν μέσα από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις η προσέγγιση ενός θέματος που αφορά διαφοροποιημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, η αποσαφήνιση εννοιών  και ορισμών γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες εν γένει και να προκύψει ένας γόνιμος και παραγωγικός διάλογος μεταξύ του κοινού και των εισηγητών.

Συνολικά παρουσιάστηκαν 4 εισηγήσεις η θεματολογία των οποίων ήταν η εξής:

1η Εισήγηση: «Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών»,
Ομιλητής: Δρακουλάκος Στυλ. Ιωάννης, Λογοπεδικός.

2η Εισήγηση: «Μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικές προεκτάσεις, ο ρόλος της οικογένειας, διεπιστημονική στήριξη»,
Ομιλήτρια, Αναγνωστοπούλου Μαρία, MD,MSc Ψυχίατρος.

3η Εισήγηση: «Μαθησιακές δυσκολίες: Ο ρόλος του ψυχολόγου»
Ομιλητής: Αναγνωστάκος Παν. Γρηγόριος, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

4η Εισήγηση: «Ζώντας με τις μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι και στο σχολείο. Χρηστικές Συμβουλές»,
Ομιλητής: Πισαράκης Ανδρέας, MSc Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής.

 

                Μετά το πέρας των εισηγήσεων η Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Σπάρτης, Φωτεινή Πατριανάκου,  ενημέρωσε το κοινό για τις δράσεις του Κέντρου το οποίο παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών και κυρίως εκείνων, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Στη συνέχεια το κοινό είχε τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις στους εισηγητές – ομιλητές οι οποίοι έλαβαν αναμνηστική πλακέτα για την συμμετοχή τους στις εργασίες της ημερίδας.

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε η υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης  τους Δήμου κ. Δήμητρα  Στρατηγάκου.    

 

 

http://kpmanis.gr 

30/01/2018