Αποτελέσματα του προγράμματος ΚΟΕ "Πυρκαγιές 2017" για την Τ.Κ. Κότρωνα.

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΚΟΕ "Πυρκαγιές 2017" για την Τ.Κ. Κότρωνα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα πορίσματα και στην συνέχεια να υποβάλλουν ένσταση αν διαφωνούν 
με αυτά  μέχρι την 24/03/2021 στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Αρεόπολης στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ κ. Μιχαλακάκου Νικολέττα
 (τηλέφωνο 2733360404).
1
25/02/2021