ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε ότι αφορά την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε το Δήμο Ανατολικής Μάνης όπως ενημερωθήκαμε από τον Επόπτη ΕΛΓΑ:

Α) Οι ζημιωθέντες παραγωγοί πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στους κατά τόπους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου ώστε να δηλώσουν ζημιές παγίου κεφαλαίου (αποθήκες, σταύλους, αρδευτικά, αποθηκευμένα προϊόντα – τροφές κλπ).

Β) Για απώλειες σε ζώα ή μελισσοσμήνη θα πρέπει οι ζημιωθέντες παραγωγοί να επικοινωνήσουν άμεσα με τον υποκατάστημα ΕΛΓΑ στην Τρίπολη για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν. Τηλ. επικ. 2710230640.

Γ) Για τις δηλώσεις φυτικού κεφαλαίου (δέντρα) θα ειδοποιηθούν οι παραγωγοί από τους κατά τόπους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ για την κατάθεση δηλώσεων.

 ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

25/08/2020