ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΑΓΡΟΝ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ

 να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της πράξης. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα παρακάτω σημεία (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00 – 14:00):

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Δημαρχείο Ανατολικής Μάνης

Τηλ: 27333 60311

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 17/03/2014

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 11/04/2014

 

Ιστοσελίδα ενημέρωσης:

http://enagron-topsa.gr/

14/03/2014