Ενημερώνομαι - Εκπαιδεύομαι - Προστατεύω την ζωή μου και την περιουσία μου

Στόχος μας η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση φορέων, επαγγελματιών και πολιτών στην γνώση για την πρόληψη, αντιμετώπιση και προστασία από την απειλή από την πυρκαγιά και τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η γνώση ως εφόδιο μειώνει την πιθανότητα αμέλειας που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ακόμα και για την ανθρώπινη ζωή και ταυτόχρονα αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας κάθε ανθρώπου ώστε να ενεργεί και να αντιδρά χωρίς το αίσθημα του πανικού.

2

21/02/2019