ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Στην έγκριση 600.000,00€ για την κατασκευή της κερκίδας και των εργασιών ηλεκτροφωτισμού του αγωνιστικού χώρου, του νέου σταδίου Γυθείου, προχώρησε σήμερα 03 Δεκεμβρίου 2019 ο υπουργόςΕσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος από το πρόγραμμα Φιλόδημος IΙ.

Η πράξη συνολικού προϋπολογισμού 750.000,00€ (150.000,00€ θα διατεθούν από ιδίους πόρους του Δήμου)αφορά στην κατασκευή της κερκίδας-κτιρίου Κ3 του νέου σταδίου Γυθείου καθώς και στον ηλεκτροφωτισμό του αγωνιστικού χώρου.Οι εργασίες έχουν ως στόχο την αισθητική, και λειτουργική αναβάθμιση τουγηπέδου τόσο στο τμήμα του στίβου, όσο και στις κτιριακές εγκαταστάσειςώστε να καταστεί ένας σύγχρονος και ασφαλής αθλητικός χώρος για αθλούμενους, αθλητικά σωματεία άλλα και πολίτες.

Γνωρίζοντας τις ανάγκες του τόπου, πιστοί στις δεσμεύσεις μας, υποβάλλαμε τον Απρίλιο του 2019 σχετικό αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος II»με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», επενδύοντας με αυτόν τον τρόπο στη νέα γενιά του τόπου.

Η επέκταση με κατασκευή νέας κερκίδας κρίνεται αναγκαία λόγω τωνπολλαπλών χρήσεων του γηπέδου (στίβος, ποδόσφαιρο), όχι μόνο γιατί υπάρχουν αρκετάαθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερηπεριοχή τα οποία διατηρούν ενεργά τμήματα ανδρών, γυναικών και παιδιών αλλά θα συντελέσει επιπλέον και στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Θα δημιουργηθούν επιπλέον αποδυτήριαπου θα εξυπηρετήσουν αθλητές πέραν από αυτούς του ποδοσφαίρου που ήδη σήμερα εξυπηρετούνται από τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, στο ισόγειο τμήμα της κερκίδας έχει προβλεφθεί και η κατασκευή wc θεατών που σήμερα εξυπηρετούνται από χημικέςτουαλέτες, θεωρώντας επιβεβλημένη την ανάγκη να εξασφαλίζονται οικανόνες υγιεινής.

Με την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμούηλεκτροφωτισμού,θα διευρυνθεί το ωράριο χρήσης και λειτουργίας τουγηπέδου καθώς δίνεται ηδυνατότητα διεξαγωγής αγώνων και αθλημάτων καικατά τις βραδινές ώρες, ενώταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ασφάλεια των αθλούμενων.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου

03/12/2019