"ΗΜΕΡΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ"

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία", της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα διεξαχθεί 3-5 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Belle Hellene στο Βαθύ, η εκδήλωση "ΗΜΕΡΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΗ" στην οποία θα συμμετέχουν σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 

 

1

29/09/2014