ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διοργανώνει ημερίδες για την καλλιέργεια της ΕΛΙΑΣ την Δευτέρα 23 Μαϊου 2016 και ώρα 18:00 μμ στο ΓΥΘΕΙΟαίθουσα Κέντρου Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης (Πρώην Παρθεναγωγείο Γυθείου)

και την Τρίτη 24 Μαϊου 2016 και ώρα 18:00 μμ στην ΑΡΕΟΠΟΛΗ (Πρώην Δημαρχείο)

18/05/2016