Καινοτόμο πρόγραμμα του EMΠ για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Μάνη

1

Συνάντηση για την παρουσίαση και συζήτηση του Προγράμματος  «Αειφόρος Ανάπτυξη Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών με τη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας με συντονιστή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και επιστημονικά υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΜΠ κα Αντωνία Μοροπούλου, πραγματοποιήθηκε στο  Δημαρχείο Γυθείου  την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.

2

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν απ’ την κ. Μοροπούλου η μεθοδολογία και η αρχική πρόταση του προγράμματος ΑΕΙ για τη Μάνη και επισημάνθηκε η ανάγκη συνεργασίας με τον Δήμο, ώστε να εξασφαλιστούν απαραίτητα δεδομένα σχετικά με τις υποδομές και τον τοπικό πληθυσμό για τον προσδιορισμό των κατάλληλων πιλοτικών έργων εφαρμογής του προγράμματος. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των οικισμών του Δήμου για την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού, η σημασία της τοπικής συγκοινωνίας, η ανάγκη θέσπισης διαδικασιών άμεσης πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και η ανάγκη λειτουργίας του λιμανιού του Γυθείου.

20/10/2021