ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

koimitiria

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποτύπωσης των κοιμητηρίων για τις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Σμύνους.

Παρακαλούνται οι συγγενείς των ενταφιασμένων στα κοιμητήρια των πρώην Δήμων Γυθείου και Σμύνους, να προσέλθουν έως 30 Ιουνίου 2021, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στο Δημαρχείο Γυθείου, προκειμένου να χορηγήσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την καταγραφή των τάφων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου μας, οι τάφοι για τους οποίους δε θα υπάρξουν ή δε θα καταστεί δυνατό να ανευρεθούν οι δικαιούχοι χρήσης αυτών έως το τέλος Αυγούστου 2021, θα επανέλθουν στο Δήμο, ο οποίος δύναται να τους διαθέσει στη συνέχεια προς χρήση.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την υποχρέωση για την καταβολή των ετήσιων τελών καθαριότητας και συντήρησης Δημοτικών Κοιμητηρίων, το σύνολο των οποίων θα διατίθεται ανταποδοτικά για υπηρεσίες, εργασίες και έργα σε αυτά.

Η παρούσα να μην ληφθεί υπόψη από αυτούς που ήδη έχουν ανταποκριθεί.

Πληροφορίες: 2733-3-60311

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

01/06/2021