Κατάρτιση Μητρώου Ανέργων Δήμου Ανατολικής Μάνης εν όψει του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης πρόκειται να συμμετάσχει στο Β’ Κύκλο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 276 Δήμους και στις Περιφέρειες, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του επόμενου διμήνου και θα έχει διάρκεια 8 μηνών.

Ο Δήμος προκειμένου να προβεί στον βέλτιστο σχεδιασμό του προγράμματος και την χαρτογράφηση των αναγκών της περιοχής και των δημοτών του, επιθυμεί να προβεί στη δημιουργία μητρώου ανέργων της ευρύτερης περιοχής και καλεί τους άνεργους πολίτες ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο εν λόγω πρόγραμμα ή σε αντίστοιχα προγράμματα να δηλώσουν τον ενδιαφέρον τους αλλά και την ειδικότητα τους στο Γραφείο Αντιδημάρχων του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ώρες 08:00-13:00 (τηλέφωνο επικοινωνίας 2733360312) έως και την Τετάρτη 16/05/2018.

 

 

 

11/05/2018