Δράσεις άμεσης/διαχείρισης των συνεπειών της δασικής πυρκαγιάς στην πληγείσα περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

1

234

26/08/2020