Το Δημοτικό Συμβούλιο λέει ΟΧΙ στην υποβάθμιση του Τελωνείου Γυθείου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης ομόφωνα λέει όχι στην φημολογούμενη υποβάθμιση του Τελωνείου Γυθείου. Είναι γνωστό ότι η εισηγητική πρόταση της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιολόγηση των δομών του Υπουργείου Οικονομικών, για το Τελωνείο Γυθείου και το Τελωνείο Νεαπόλεως προτείνει δύο εναλλακτικές προτάσεις: το Τελωνείο Γυθείου να υποβιβαστεί σε τελωνείο Γ’ τάξεως από Β’ που είναι σήμερα και στην άλλη σε Τοπικό Γραφείο και το Τελωνείο Νεάπολης Βοιών από Β’ τάξεως σε Τοπικό Γραφείο ή σε διακοπή της λειτουργίας του.

05/02/2013