ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 10ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 19/4/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 122/12-4-2021

Παρόντες Δ.Σ.:  έξι (6)

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 10 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε  εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

20/04/2021