«Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικονομικού Έτους 2013 και Ετησίου Προγράμματος Δράσης».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αρχεία

21/01/2013