ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 13ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 24/5/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 169/19-5-2021

Παρόντες Δ.Σ.:  έξι (6)

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 13 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά  εδώ  τον Πίνακα Θεμάτων της 13ης Συνεδρίασης

25/05/2021