ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 16ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 2/7/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Πρόσκληση 200/28-6-2021

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 16 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων 

02/07/2021