ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 9-7-2012

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

05/07/2012