ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 9/3/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 82/5-3-2021

Παρόντες Δ.Σ.: έξι  (6)

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

09/03/2021