ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 8ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

υνεδρίαση της 6/4/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 93/30-3-2021

Παρόντες Δ.Σ.: έξι  (6)

Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 8 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων εδώ

06/04/2021