ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 9ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 9/4/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Πρόσκληση 97/5-4-2021

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε  (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 9 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε αναλυτικά εδώ τον Πίνακα Θεμάτων

09/04/2021