ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 13ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Συνεδρίαση της 27/6/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 362/22-6-2022

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 13ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 13ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

30/06/2022