ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 16ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Συνεδρίαση της 2/8/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Πρόσκληση 419/26-7-2022
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (2)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 16ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης
Συνεδρίαση της 2/8/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Πρόσκληση 419/26-7-2022
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (2)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 16ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

04/08/2022