ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ν.Π. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατ. Μάνης,    υλοποιεί  Δωρεάν πρόγραμμα    «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»   με σκοπό τη  φυσική άσκηση και  την αθλητική αγωγή των παιδιών

07/06/2017