Έκδοση Ψηφίσματος με αφορμή την απώλεια της Πλαγιαννάκου Όλγας, υπαλλήλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Η υπάλληλος του Δήμου μας Πλαγιαννάκου Όλγα του Δημητρίου διορίσθηκε Γραμματέας στην Κοινότητα Αρχοντικού το 1991.

Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόταν με ζήλο και αυταπάρνηση.

Με ανιδιοτέλεια έφερνε εις πέρας όποια καθήκοντα της ανατέθηκαν στο Δήμο Αγίου Νικολάου, στο Δήμο Σμύνους και στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Είχε μεγάλο το αίσθημα της ευθύνης. Ουδέποτε απουσίασε, παρέχουσα τις υπηρεσίες της και πέραν του καθορισμένου χρόνου εργασίας της.

Διατελούσε προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. Είχε την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ως ειδική Γραμματέας, από της συστάσεως του Δήμου Ανατολικής Μάνης μέχρι τώρα χωρίς διακοπή.

Με κάθε ευκαιρία εξέφραζε την αγάπη της και το ενδιαφέρον της για το χωριό της το Αρχοντικό, αλλά και όλα τα χωριά του Σμύνους που τα θεωρούσε γονικά της. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Θα λείψει από την οικογένειά της και εμάς όλους που ήμαστε καθημερινά μαζί της.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την έκτακλτη συνεδρίαση του, αφού άκουσε το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του ΔΣ και τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσωπικότητα της εκλιπούσης, το ήθος και την εργατικότητά της, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το σχέδιο ψηφίσματος και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,

 

Αποφασίσε ομόφωνα

 Εκδίδει ψήφισμα ως κατωτέρω :

1.         Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Υπάλληλοι του Δήμου να παραστούν στην κηδεία της μεταστάσης προσφιλούς Όλγας, την Παρασκευή 1-2-2019.
2.         Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια και η βαθιά θλίψη όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προς την οικογένεια και τους οικείους της.
3.         Να διατεθεί δωρεάν τάφος μέχρι την εκταφή της αποβιωσάσης, από το Δήμο Ανατολικής Μάνης.
4.         Οι υπηρεσίες του Δήμου να παραμείνουν κλειστές από ώρα 12:00 έως το πέρας της νεκρωσίμου ακολουθίας.
5.         Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας.

 

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

01/02/2019