ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού - παραλίας Δήμου Ανατολικής Μάνης

Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού - παραλίας Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

12/03/2018