ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Νοέμβριο 2014

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης Ανακοινώνει

Την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως είκοσι  (20) ατόμων τον μήνα Νοέμβριο 2014  για απασχόληση πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων

13/11/2014