Ανάρτηση μητρώου αρρένων 2021 για τον Δήμο Ανατολικής Μάνης

Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.  2119/1993 “Περί Μητρώου Αρρένων”, ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2021 από δημότες του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Ο Κατάλογος αυτός θα βρίσκεται αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα από 05-05-2022 έως και 31-05-2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και μέσα στην παραπάνω προθεσμία να υποβάλλουν στο Δήμο τις, τυχόν, ενστάσεις τους “περί παραληφθέντων ή εσφαλμένης ή άκυρης εγγραφής”, επί του περιεχομένου του καταλόγου.

10/05/2022