Ανακοινώσεις

Στην ενότητα που ακολουθεί έχουν καταχωρηθεί με χρονολογική σειρά οι ανακοινώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν σε ποικίλα θέματα όπως Αγροτικά θέματα, Διαγωνισμούς, Περιβάλλον, θέματα Τεχνολογίας κ.α.

 

 

10/06/2011