Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος 10 Σεπτεμβρίου- 10 Οκτωβρίου

Ξεκίνησε στις 10 Σεπεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου ο Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος.

Πρόσκληση από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για τη συμμετοχή εθελοντών στον έρανο.

 

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση.

 

*

17/09/2012