ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2022 αριθμ.πρωτ.: 387/1-7-2022

Σας παραθέτουμε αναλυτικά τα αρχεία των κατηγοριών . Διαβάστε αναλυτικά τους κάτωθι πίνακες ανά κατηγορία, οι οποίοι περιλαμβάνουν: Ονομαστικό πίνακα, Κατάταξης πίνακα, Επιτυχόντων πίνακα.

1. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

3. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

16/09/2022