Προκήρυξη για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εισαγωγής ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια

Ξεκινά από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 12 Νοεμβρίου η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης εισαγωγής ζώων στα δημοτικά βοσκοτόπια για το 2013.

Ακολουθεί η προκήρυξη.

 

                         *

01/11/2012