ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 10ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 3/6/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00
Πρόσκληση 269/30-5-2022
Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερα (4)
Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 10ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 10ο Πίνακα Θεμάτων της Συνεδρίασης του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

03/06/2022