ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει  Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που αφορά «Καθαρισμός Αγροτικών Δρόμων με Γκρέϊντερ Δήμου Ανατολικής Μάνης» - για τις ανάγκες του Δήμου Ανατολικής Μάνης- ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

08/04/2019