ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                         Γύθειο, 11 Ιανουαρίου 2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Θέμα: Ανακοίνωση για το Μητρώο Πολιτών.         


Σας ενημερώνουμε ότι από την 12-01-2018 και ώρα 15:00μ.μ. μέχρι και την 21-01-2018 και ώρα 15:00 παύει να διενεργείται στα Δημοτολόγια της χώρας, οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης, δηλαδή εγγραφή, διόρθωση, διαγραφή και μεταβολή αστικής κατάστασης των πολιτών, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3/Β/5-1-2018.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά από το Δημοτολόγιο, δεν θα υφίσταται η διαλειτουργικότητα του Εθνικού Δημοτολογίου και κατά συνέπεια δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ και δεν θα διαλειτουργούν οι υπόλοιποι φορείς.

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις  είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνο εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξετασθεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο Δήμο.

Επίσης από την 16-01-2018 και ώρα 15:00μ.μ. μέχρι και την 21-01-2018 και ώρα 15:00μ.μ. παύει η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος των Ληξιαρχείων της χώρας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό σύστημα και δε θα εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

Τις ημέρες αυτές θα συντάσσονται μόνο χειρόγραφες Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

Η κανονική λειτουργία των Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων της χώρας, με το νέο σύστημα λειτουργίας «Μητρώο Πολιτών» θα ξεκινήσει στις 22-01-2018 και ώρα 9:00π.μ.

Παρακαλούμε τους δημότες μας για οποιοδήποτε επείγον και σε εκκρεμότητα θέμα, που αφορά την αστική τους κατάσταση να απευθυνθούν στα αρμόδια τμήματα του Δήμου μας μέχρι την Παρασκευή 12-01-2018 στις 10:00π.μ.      

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Δημοτολογίου Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών και τα Ληξιαρχεία του Δήμου μας (Δημοτικών Ενοτήτων Γυθείου, Σμύνους, Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης).  Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2733-3-60337/368/404/414

 

Συνεχίζοντας πάντα την εύρυθμη λειτουργία μας για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας, ζητούμε την κατανόηση όλων.


ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

11/01/2018