ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 2ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 14/2/2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση 98/8-2-2022

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 2ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

15/02/2022