Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γύθειο  13/11/2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ                             Αρ. Πρωτ:  125                                                                                             

ΓΥΘΕΙΟ.

Τ.Κ.  23200

                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:  Τα  μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου.

 

        Σας καλούμε να προσέλθετε την 17η  Νοεμβρίου  2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις:

 

Θέμα 1ον : «Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών) του Γεωργίου Λυροφώνη στη ΔΚ Γυθείου ».

 

Θέμα 2ον : «Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφετέρια με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και αναψυχής) της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη ΔΚ Γυθείου ».

 

 

                                                                       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

                                                                  της Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου

                                                                  

 

 

                                                     

                                                                                Μπελεγρής Ιωάννης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13/11/2014