ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχεία

23/04/2012