Αναγγελία ζημιάς από τον ΕΛΓΑ

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2011.

Καλούνται οι πληγέντες από τις πυρκαγιές του 2011 στις Τ.Κ. Νεοχωρίου, Χωσιαρίου, Πύργου Δυρού, Τσικαλιών και Άνω Μπουλαριών του Δήμου Ανατολικής Μάνης να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ έως και τις 20 Ιουνίου.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

31/05/2013