ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,       14  Μαρτίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:   3938

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

    

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

 

                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Σχετικά με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
  2. Διάθεση πιστώσεων.
  3. Σχετικά με το αίτημα της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΕ. – Ι. Γομάτος και ΣΙΑ Ε.Ε.».
  4. Ανάκληση της αριθμ. 227/2012 ΑΔΕ που αφορά τον ορισμό δικηγόρου ως εκπροσώπου του Δήμου στο Συμβούλιο Επικρατείας όπου εκδικάζεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εκ μέρους του τέως Δήμου Σμύνους Λακωνίας, για την εκτέλεση του έργου: «Διάνοιξη οδού εντός Δ.Δ. Πετρίνας» και λήψη νέας. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                 Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

                                                           Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

15/03/2013