ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 1ης έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 20/1/2022  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση 14/19-1-2022

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις(3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 1ης έκτακτης Συνεδρίασης δια ζώσης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Αναλυτικά ο Πίνακας Θεμάτων της 1ης έκτακτης Συνεδρίασης του Ν.Π.

21/01/2022