ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENCULTURE ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ