ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2021 Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αναλυτικά οι Πίνακες επιτυχόντων Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας Σ0Χ 1/2021

1. Πίνακας Ονομαστικός

2. Πίνακας Κατάταξης

3. Πίνακας Επιτυχόντων

01/11/2021