Έγκριση Απογραφής Περιουσίας- Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 Δήμου Ανατολικής Μάνης