ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
11/ 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑΠΑ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και ο Πρόεδρος του Ν.Π.,

 

 

Διαβάστε αναλυτικά την Απόφαση Προέδρου του Ν.Π.

16/05/2022