ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 17ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 9/8/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 427/5-8-2022

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 17ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Αναλυτικά ο Πίνακας Θεμάτων 

11/08/2022