ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ :102 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ της ΣΟΧ 1/2023

Μετά την με αριθμ Πρωτ 28561/2023/01/2023 απάντηση του ΑΣΕΠ επί της ενστάσεως με αριθμ.πρωτ.:367-17/7/2023 υποψηφίου και

διόρθωση του Πίνακα Πλήρωσης Θέσης: 102 Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ της ΣΟΧ 1/2023

Παρακαλώ όπως ανοίξετε το κάτωθι Αρχείο:

 

 

 

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ:102

 

24/08/2023